Thể lệ
tham dự

Đối tượng dự thi

Nam, nữ công dân Việt Nam từ 16 trở lên hoặc người nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian thi hành án hoặc chịu sự điều tra của cơ quan hành pháp.

Không chịu sự quản lý độc quyền của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước.

Hình thức dự thi

Cá nhân hoặc theo nhóm

Đăng ký
tham dự

Tuyển sinh online

Link đăng ký tham dự
Đăng Ký